config
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
ยื่นคำร้องเข้ารร่วมโ๕รงการและยื่นใบสมัครสหกิจศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษา
Coop System

Cooperative Education 

Coopperative Education 

ระบบสารสนเทศ สหกิจศึกษา 

ปฏิทิน สหกิจศึกษา 

  1. ข่าวรับสมัครงานสหกิจ
  2. ตำแหน่งว่างงาน

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2775
E-mail: coop@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202