config
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564
วิธีการนิเทศงานออนไลน์ ด้วย MICROSOFT TEAM
แบบแจ้งความประสงค์ ขอกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

link ที่เกี่ยวข้อง 


 

 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

080995
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
438
189
627
78543
6493
7374
80995

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-25 21:06


  1. ข้อบังคับ
  2. ประกาศ
  3. ระเบียบ

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านการจัดสหกิจศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องแนวปฏิบัติในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องแนวปฏิบัติในการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกาาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการประเมิน (ฉบับที่ 3)  

ขณะนี้กำลังปิดปรับปรุงฐานข้อมูล นักศึกษาสามารถเช็คประกาศได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้

ขณะนี้กำลังปิดปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาสามารถเช็คประกาศได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ขออภัยในความไม่สะดวกครับ/ค่ะ

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2780-2783
E-mail: coop-nma@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202