config
ขอเชิญนักศึกษาทุกคน ที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ)
ผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการ
หลังจากสิ้นเสร็จปฏิบัติงานสหกิจศึกษา|ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน RMUTi Coop-Edu

link ที่เกี่ยวข้อง 


 

 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

057557
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
319
611
3120
52389
11038
11518
57557

Your IP: 18.215.62.41
2020-10-30 04:39
  1. ข้อบังคับ
  2. ประกาศ
  3. ระเบียบ

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ กับบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ลงนามเพื่อพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ กับบริษัท ซีนีแพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี ระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กั่นยายน 2559 ถึง วันที่ 9 กันยายน 2564 เพื่อให้คณะได้แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เข้าปฏิบัติงาน อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานต่อ

 

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2780-2783
E-mail: coop-nma@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202