วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต  ส่งเสริม 
สนับสนุนทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  ให้บัณฑิตมีความพร้อมในทุกด้าน  เน้นให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อสังคม

พันธกิจ

1.  เตรียมความพร้อมของบัณฑิต  ด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน

2.   เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ  วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแก่บัณฑิตในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน

3.   เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

          4.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

5.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ  อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2. ระบบการทำงานแบบบูรณาการที่มีเครือข่ายทุกฝ่ายและสังคมภายนอกมีส่วนร่วม

3.สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง พร้อมมีความสามารถเรียนรู้ คิดริเริ่มปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

4.บริหารงานด้วยระบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มั่นใจ ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์

1.ยกระดับการให้บริการและการทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.ปรับรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการภายในองค์กรแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆรวมทั้งเปิดให้สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

3.เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถสูงบุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

4. สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดีเกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping